Ania Piesiewicz

Absolwentka Wydziału Grafiki oraz Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora sztuki w Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej pod kierunkiem prof. Lecha Majewskiego. Zajmuje się projektowaniem graficznym, edukacją plastyczną dzieci i młodzieży, projektowaniem produktu. W swojej twórczości skupia się na styku sztuki i projektowania.

Wybrane wystawy oraz nagrody: Poster Festiwal, Ljubljana (2012), 23 Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa (2012), Ergo Hestia, wyróżnienie (2013), Festiwal Dizajnu, Łódź (2013), wystawa i nagroda, Tokyo Designers Week, Tokyo, (2014).